หนังสือทั่วไป
(vii), 551 หน้า
หนังสือทั่วไป
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.