หนังสือทั่วไป
16 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.