หนังสือทั่วไป
161 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.