หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.