หนังสือทั่วไป
480 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(28), 469 หน้า ; 21 ซม.