หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ ; 28 ซม.