หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 23 ซม.