หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.