หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.