60 หน้า ภาพประกอบสี 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.