หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.