หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.