หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(11), 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.