หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.