หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ สัญลักษณ์และการถอดรหัส
  • สืบกำเนิดธรรมยุต
  • พระพุทธรูป
  • แผ่นไม้จำหลัก
  • บุษบกธรรมมาสน์ยอดมงกุฎ
  • แกะรอยสัญญลักษณ์
  • พระพุทธรูปทรงเครื่อง