หนังสือทั่วไป
(15), 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำโดยกระทรวงมหาดไทยในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี เมื่อพ.ศ. 2502
  • อารัมภ์
  • จุลารัมภ์
  • เล่าให้ลูกฟัง
  • พ่อเกิด
  • ทำราชการ