หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
  • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
  • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
  • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
  • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.