หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • ภาคแรก เมโสโปเตเมีย ดินแดนแห่ง "วงจันทร์อันไพบูลย์"
 • บทที่ 2 เมโสโปเตเมียดินแดนเหนือลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส กลุ่มชนต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
 • บทที่ 3 ชาวสุเมเรียน (Sumerians) ชนกลุ่มแรกที่สร้างสรรค์อารยธรรมในเมโสโปเตเมีย ล้อมกรอบ 1 ซิกกูแรต อารยสถาปัตย์เพื่อเทพ ล้อมกรอบ 2 กษัตริย์กิลกาเมซ และมหากาพย์กิลกาเมซ
 • บทที่ 4 ชาวอัคคาเดียน
 • บทที่ 5 ชาวอะมอไรท์ หรือบาบิโลเนีย อาณาจักรบาบิโลน ยุคแรก
 • บทที่ 6 ชาวฮิตไทต์ ชนผู้นำเหล็กมาใช้เป็นกลุ่มแรก
 • บทที่ 7 ชาวอัสซีเรีย จักรวรรดินักรบผู้แข็งแกร่ง ล้อมกรอบ อัสซีเรียคือชาวโรมันแห่งตะวันออก
 • บทที่ 8 ชาวแคลเดียน สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียใหม่ ล้อมกรอบ 1 เนบูคัดเนซซาร์ มหาจักรพรรดิแห่งบาลิโลเนียใหม่ ล้อมกรอบ 2 สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
 • บทที่ 9 ชนกลุ่มย่อยในเมโสโปเตเมีย ฟีนิเชียน พวกอราเมียน อาณาจักรของพวกฮิบรู ล้อมกรอบ จากอับราฮัมถึงโซโลมอนคนที่พระเจ้าเลือก กำเนิดยิว กำเนิดคริสต์บนแผ่นดินอิสราเอล
 • บทที่ 10 กลุ่มชนชาวอินโด-ยุโรเปียน อาณาจักรลิเดีย อาณาจักรมีเดีย จักรวรรดิเปอร์เซีย
 • ภาคสอง : จ้กรวรรดิเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ บทที่ 11 ก่อนจะมาเป็นเปอร์เซีย ก่อนจะมาเป็นจักรวรรดิ การเข้ามาของพวกอินโด-ยุโรเปียน
 • บทที่ 12 จักรวรรดิเปอร์เซียที่ 1 หรือจักรวรรดิอาคีเมนิด ล้อมกรอบ 1 โซโรอัสเตอร์ ศาสนาของชนเปอร์เซีย ล้อมกรอบ 2 พาซากาดี เมืองหลวงแรกของชนเปอร์เซีย ล้อมกรอบ 3 เอร์ซีโปลิส มหานครแห่งความงาม
 • บทที่ 13 จักรวรรดิเปอร์เซีที่ 2 ปาร์เธียน
 • บทที่ 14 จักรวรรดิซัสซานิด
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(15), 255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำโดยกระทรวงมหาดไทยในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสัจจาภิรมย์ อุดมราชภักดี เมื่อพ.ศ. 2502
 • อารัมภ์
 • จุลารัมภ์
 • เล่าให้ลูกฟัง
 • พ่อเกิด
 • ทำราชการ
หนังสือทั่วไป
474 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
512 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคแรก ช่วงแห่งการค้นพบ
 • ภาคสอง ช่วงแห่งการมีชัย
 • ภาคสาม ช่วงแห่งการล่มสลาย
 • ภาคสี่ ช่วงแห่งการฟื้นคืน
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.