หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ข่าวต่างประเทศ
 • 2. ศึกอลองพญา
 • 3. กรุงแตก
 • 4. เปิดตัวพระเจ้าตาก
 • 5. กำเนิดพระเจ้าตาก
 • 6. รับราชการ
 • 7. พิสูจน์ตำนานพระเจ้าตาก
 • 8. เปิดตำนานพ่อค้าเกวียน
 • 9. สงครามกรุงแตก
 • 10. "ทิ้ง" กรุงศรีอยุธยา
 • 11. หนี
 • 12. กู้กรุงศรี
 • 13. เป็น"พระเจ้ากรุงธนบุรี"
 • 14. สลายก๊ก
 • 15. เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 • 16 รวมแผ่นดิน
 • 17 ศึกเมืองเหนือ
 • 18 รบเชียงใหม่ ตีเขมร
 • 19. ศึกอะแซหวุ่นกี้
 • 20. หยุดฆ่า เข้าหาธรรม
 • 21. เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 • 22. พระแก้วมรกต เสริมหรือลดพระบารมี
 • 23. เขมรจลาจล ธนบุรีร้อนรุ่ม
 • 24. เหตุวุ่นวายในกรุงธนบุรี
 • 25. พระยาสรรค์ยึดกรุงธนบุรี
 • 26. ปฏิวัติกรุงธนบุรี
 • 27. ศึกกลางเมือง
 • 28. ประหารพระเจ้าตาก
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือทั่วไป
(15), 270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับเส้นทางไทย-เขมร
 • 2 เส้นทางคมนาคมสำคัญระหว่างไทย-เขมรตั้งแต่สมัยพระนครถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 • 3 เส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • 4 บทสรุป
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ
 • 2. ภูมิทัศน์เมืองกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๘๘
 • 3. ชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ ทศวรรษที่ ๒๔๒๐-๒๔๘๐
 • 4. ชีวิตยามคำคืนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ทศวรรษที่ ๒๔๒๐-๒๔๘๐
หนังสือทั่วไป
358 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ ยุคกลาง รอยต่ออารยธรรมจากยุคโบราณถึงสมัยใหม่
 • ภาคแรก ยุคมืด : แผ่นดินอนารยชน 2. ก่อนจะมาเป็นยุโรปอย่างที่เห็น
 • 3. ราชอาณาจักรแฟรงค์ มหาอำนาจยุคมืด
 • 4. จักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก)
 • 5. บริเตน ก่อนจะมาเป็นอังกฤษ
 • 6. แผ่นดินไอบีเรีย ก่อนความรุ่งเรืองจะมาเยือน
 • ภาค 2 ยุครุ่งเรือง 7. อัศวิน ใบหน้านักรบ ยุโรปสมัยรุ่งเรืองในยุคกลาง
 • 8. จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 • 9. ฝรั่งเศสสมัยกลาง ยุครุ่งเรือง : อาณาจักรและราชวงศ์
 • 10. อังกฤษยุคกลาง สมัยรุ่งเรือง
 • 11. ก้าวสู่อรุณ ยุคใหม่แห่งยุโรป
หนังสือทั่วไป
(16), 78 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำของบรรณาธิการ
 • คำนำเสนอ
 • บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ
 • ภาพสัลกที่ปราสาทบายนแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • ภาคแรก เมโสโปเตเมีย ดินแดนแห่ง "วงจันทร์อันไพบูลย์"
 • บทที่ 2 เมโสโปเตเมียดินแดนเหนือลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส กลุ่มชนต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
 • บทที่ 3 ชาวสุเมเรียน (Sumerians) ชนกลุ่มแรกที่สร้างสรรค์อารยธรรมในเมโสโปเตเมีย ล้อมกรอบ 1 ซิกกูแรต อารยสถาปัตย์เพื่อเทพ ล้อมกรอบ 2 กษัตริย์กิลกาเมซ และมหากาพย์กิลกาเมซ
 • บทที่ 4 ชาวอัคคาเดียน
 • บทที่ 5 ชาวอะมอไรท์ หรือบาบิโลเนีย อาณาจักรบาบิโลน ยุคแรก
 • บทที่ 6 ชาวฮิตไทต์ ชนผู้นำเหล็กมาใช้เป็นกลุ่มแรก
 • บทที่ 7 ชาวอัสซีเรีย จักรวรรดินักรบผู้แข็งแกร่ง ล้อมกรอบ อัสซีเรียคือชาวโรมันแห่งตะวันออก
 • บทที่ 8 ชาวแคลเดียน สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียใหม่ ล้อมกรอบ 1 เนบูคัดเนซซาร์ มหาจักรพรรดิแห่งบาลิโลเนียใหม่ ล้อมกรอบ 2 สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
 • บทที่ 9 ชนกลุ่มย่อยในเมโสโปเตเมีย ฟีนิเชียน พวกอราเมียน อาณาจักรของพวกฮิบรู ล้อมกรอบ จากอับราฮัมถึงโซโลมอนคนที่พระเจ้าเลือก กำเนิดยิว กำเนิดคริสต์บนแผ่นดินอิสราเอล
 • บทที่ 10 กลุ่มชนชาวอินโด-ยุโรเปียน อาณาจักรลิเดีย อาณาจักรมีเดีย จักรวรรดิเปอร์เซีย
 • ภาคสอง : จ้กรวรรดิเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ บทที่ 11 ก่อนจะมาเป็นเปอร์เซีย ก่อนจะมาเป็นจักรวรรดิ การเข้ามาของพวกอินโด-ยุโรเปียน
 • บทที่ 12 จักรวรรดิเปอร์เซียที่ 1 หรือจักรวรรดิอาคีเมนิด ล้อมกรอบ 1 โซโรอัสเตอร์ ศาสนาของชนเปอร์เซีย ล้อมกรอบ 2 พาซากาดี เมืองหลวงแรกของชนเปอร์เซีย ล้อมกรอบ 3 เอร์ซีโปลิส มหานครแห่งความงาม
 • บทที่ 13 จักรวรรดิเปอร์เซีที่ 2 ปาร์เธียน
 • บทที่ 14 จักรวรรดิซัสซานิด
หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ สัญลักษณ์และการถอดรหัส
 • สืบกำเนิดธรรมยุต
 • พระพุทธรูป
 • แผ่นไม้จำหลัก
 • บุษบกธรรมมาสน์ยอดมงกุฎ
 • แกะรอยสัญญลักษณ์
 • พระพุทธรูปทรงเครื่อง
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.