หนังสือทั่วไป
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
142 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ (ขาวดำ) ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
408 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ซีดีรอม
CL13
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.