หนังสือทั่วไป
196 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า