หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ตาราง
    รายงานการวิจัย
Note: รายงานการวิจัย
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
285 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ห้องสมุดและนวัตกรรม
  • ห้องสมุดกับอนาคต
  • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • สัพเพเหระสนทนา