หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
x, 177 [32] หน้า ; ตาราง ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
242 หน้า