หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. (ปกแข็ง)