หนังสือทั่วไป
77, [3] หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
    View TOC
TOC:
  • สารบัญ : ตอนที่ 1 บางบัวทองแหล่งอารยธรรมคลองอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และย่านคลองบางบัวทอง
  • ตอนที่ 2 บางบัวทองแต่เดิมมีป่า ต่อมาเป็นนาข้าว
  • ตอนที่ 3 คลองพระราชาพิมลลำน้ำสายประวัติศาสตร์ก่อกำเนิดนาข้าวและเกิดอำเภอบางบัวทอง
  • ตอนที่ 4 คลองในอำเภอบางบัวทอง
  • ตอนที่ 5 เปลี่ยนป่าใหญ่ให้เป็นนา