หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • ธรณีประตู
 • แม่ยานาง
 • การทำขวัญ
 • การไว้จุกไว้เปีย
 • ขันลงหิน
 • จระเข้กับการทอดกฐิน
 • การเผาพริกเผาเกลือ
 • กราบแม่เตาไฟ
 • การจุดพลุในงานเผาศพ
 • มะพร้าวล้างหน้าศพ
 • แห่นางแมว
 • พรายน้ำ
 • ศาลพระภูมิ
 • แม่ซื้อ
 • ดาวม้า
หนังสือทั่วไป
515 หน้า
  ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
352 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า ; 21 ซม.

พัทลุง / 2545

หนังสือทั่วไป
49 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประเพณีการผูกเสี่ยวและเทศกาลบุญบั้งไฟ
 • ภาพสะท้อนกรุงเทพเมื่อสี่สิบปีก่อน
 • สตรีไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลง
 • เอ็นจีโอไทยในภาวะวิกฤต อันตรายและโอกาส
 • อาหารไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลง
 • คำสรรพนามไทย: ความซับซ้อนทางภาษา
 • สงฆ์ไทย: สะท้อนอดีต ปัจจุบันและอนาคต
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบสี