หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ต) 257 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ฒ) 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ : แผนที่ ; 21 ซม.
  สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ชีวิตสี่แผ่นดินของพระวิมาดาเธอกรมพระยสุทธาสินีนาฏ
 • เสด็จอธิบดีหญิงไทยพระองค์แรก
 • พระราชินีไทยที่งามเลิศ
 • รักแรกพบของพระมหาธีรราชเจ้า
 • สะใภ้แหม่มในวังหลวง
 • ย้อนรำฤกถึง...เพลงลาวดวงเดือน
 • เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง
 • เสน่ห์ปลายจวักของเจ้าหญิงแห่งวังวรดิศ
 • เหตุโศกนาฎกรรม ร.ศ. ๙๘
 • เรือพระที่นั่งล่ม ณ ตำบลบางพูด
 • ผีบุญในสมัย รัชกาลที่ ๕
 • รักสามเส้าของอำแดงเหมือน
 • ประเพณีการแต่งตั้งเจ้านายวังหน้า
 • ประเพณีโล้ชิงช้า
 • งามชุมนุมรถยนต์หลวงในสมัย รัชกาลที่ ๕
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
382 หน้า ภาพประกอบ; แผนที่ :ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. (ปกแข็ง)