หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
466 หน้า ; 21 ซม.

ตุรกี / 2558

หนังสือทั่วไป
508 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
Note: หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
323 หน้า ภาพประกอบ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.