หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(25), 652 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.