หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(4), 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบ

นครปฐม 2539

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

นครพนม / 2539

หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
325 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(25), 652 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
454 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.