นวนิยาย
350 หน้า ; 30 ซม.
นวนิยาย
421 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
376 หน้า ; 19 ซม.