นวนิยาย
458 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
Note: วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
นวนิยาย
400 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
361 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
360 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
320 หน้า