นวนิยาย
208 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
146 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
580 หน้า
เรื่องสั้น
164 หน้า ; 21 ซม.