นวนิยาย
255 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
672 หน้า ; 18 ซม.