นวนิยาย
306 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
255 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
281 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 608 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(12), 127 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
(12), 107 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
(12), 107 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
288 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
338 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ผีเสื้อ 2557

นวนิยาย
236 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
210 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 533 หน้า ; 21 ซม.