นวนิยาย
351 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
478 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
143 หน้า ; 18 ซม.