นวนิยาย
672 หน้า ; 18 ซม.
นวนิยาย
686 หน้า ; 21 ซม.