นวนิยาย
309 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ดัชนีรายชื่อตัวละคร
  • อารัมภบท ลบร่องรอย
  • วัยเด็ก เรื่องของดอนอาคิลเล
  • วัยรุ่น เรื่องของรองเท้า
นวนิยาย
143 หน้า ; 18 ซม.