นวนิยาย
350 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 608 หน้า ; 21 ซม.