นวนิยาย
350 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
387 หน้า ; 23 ซม.