นวนิยาย
123 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
125 หน้า ; 21 ซม.