นวนิยาย
2 เล่ม ; 21 ซม.
นวนิยาย
204 หน้า
นวนิยาย
232 หน้า
นวนิยาย
176 หน้า
นวนิยาย
123 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
248 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม ; 21 ซม.
นวนิยาย
151 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
458 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
471 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
Note: วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
นวนิยาย
306 หน้า ; 21 ซม.