นวนิยาย
288 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
215 หน้า
นวนิยาย
351 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
400 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
(1-30) 508 หน้า ; 16 ซม.
นวนิยาย
338 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า : ภาพประกอบ

ผีเสื้อ 2557

นวนิยาย
236 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
311 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
239 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
164 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
140 หน้า : ภาพประกอบสี