หนังสือทั่วไป
104 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
106 หน้า