หนังสือทั่วไป
1-7, 659 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
45 เล่ม
    เล่ม1-8 พระวินัยปิฎก.-เล่ม9-33 พระสุตตันตปิฎก.-เล่ม34-45 พระอภิธรรมปิฎก
Note: เล่ม1-8 พระวินัยปิฎก.-เล่ม9-33 พระสุตตันตปิฎก.-เล่ม34-45 พระอภิธรรมปิฎก
หนังสืออ้างอิง
8 เล่ม ; 21 ซม.
    พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
Note: พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
หนังสืออ้างอิง
25 เล่ม ; 21 ซม.
    พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
Note: พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
หนังสืออ้างอิง
12 เล่ม ; 21 ซม.
    พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
Note: พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ