หนังสือทั่วไป
188 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า