หนังสือทั่วไป
367 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
CL14
45 เล่ม ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
    ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
หนังสือทั่วไป
(40), 1039 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
(40), 1039 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสืออ้างอิง
8 เล่ม ; 21 ซม.
    พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ
Note: พระไตรปิฎก ฉบับ สยามรัฐ