หนังสือทั่วไป
473 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
663 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาพลักษณ์ของเชอเกียม ตรุงปะ ในปี 1970
 • สมาธิภาวนาและความสำคัญของการนั่งสมาธิ
 • ประสบการณ์การปฏิรูปให้เข้ากับยุคสมัยและจารีตนิยม
 • แนวทางการสอนของเชอเกียม ตรุงปะ
 • คุรุตันตระ
 • ไมตรี การเปิดออกเพื่อเผยแสดงถึงพื้นที่ว่าง
 • มุทรา การกำหนดรู้ในความว่าง
 • พุทธศาสนาสำหรับชาวตะวันตก การสร้างวัฒนธรรมใหม่
 • ดอร์จ กาซุง มรรคาอันเป็นแบบอย่าง
 • ธรรมาจารย์และราชัน
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.