หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
695 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
278 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบ
    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
หนังสือทั่วไป
75หน้า ภาพประกอบ
    พิมพ์ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
Note: พิมพ์ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.