หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้
เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้
หนังสือทั่วไป
105 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
    การใช้ภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 1
Note: การใช้ภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 1
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
    การใช้ภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 2
Note: การใช้ภาษาต่างประเทศ ลำดับที่ 2
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า