หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
นวนิยาย
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. เสียครั้งแรก เกาะหมากจากแผนผัง
 • 2. ครั้งที่สอง เสีงซ้ำยังจำได้
 • 3. ครั้งที่สาม บันพรายมาศถูกตัดเหี้ยม
 • 4. ครั้งที่สี่ เจ็บแค้นเสียแสนหวี
 • 5. ครั้งที่ห้า เสียรัฐเปรัค
 • 6. ครั้งที่หก อกตรมเดินก้มหน้า 7. ครั้งที่เจ็ด เสียแคว้นดินแดนเขมร
 • 8. ครั้งที่แปด เสียแคว้นดินแดนใหม่
 • 9. ครั้งที่เก้า เศร้าแสนแคว้นไม่สิ่น
 • 10. ครั้งที่สิบ เลี่ยนล้ำแม่น้ำโขง
 • 11. ครั้งสิบเอ็ด เสียฝั่งขวานั่งหน้าดำ
 • 12. ครั้งสิบสอง ใจรันทดแทบหมดท่า
 • 13. คร้ังสิบสาม ตรังกานูไทรบุรี
 • 14. ครั้งสิบสี่ เสียเขาพระวิหาร
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
408 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
443 หน้า
หนังสือทั่วไป
264 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ